Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Zita Balážiová ZITAJONES, IČO: 50932616, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom OU-NZ-OZP-2017/009838-2, prevádzka Hlavná 1478/14, 941 07 Veľký Kýr  a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1,odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č. 037/772 02 16, fax č. 037/772 00 24, www.soi.sk

Kontaktné údaje predávajúceho: 

Poštová adresa: Hlavná 1478/14, Veľký Kýr

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: Číslo účtu: 2101229049 / 8330, IBAN: SK9683300000002101229049 (Fiobanka), Telefón: 0918 946457, E-mail: zitajones@malovanemilovane.sk

Dodacia lehota: Objednávky vybavujem štandardne v priebehu 5 – maximálne 21 pracovných dní od doručenia objednávky v závislosti od toho, či je tovar na sklade, či ho pre nás vyrábajú alebo nám ho dodajú. Maľbu alebo potlač vykonáva priamo moja osôbka. Pokiaľ by sa v tomto čase vyskytli problémy alebo by požadovaný tovar nebol hneď k dispozícii, budem Vás obratom informovať na kontaktný e-mail, alebo na telefónne číslo uvedené pri objednávke. V prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy súvisiace s dodávkou tovaru, kontaktujte ma na uvedený e-mail, resp. telefónne číslo.

Cena tovaru: Ceny uvedené na mojej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Spoločnosť Zita Balážiová ZITAJONES si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky: Tovar bude zaslaný riadne zabalený. Za dodanie tovaru formou dobierky zaplatíte paušálne poštovné a balné vo výške 5 EUR vrátane 20% DPH. Dobierku platíte  Slovenskej pošte. Za dodanie tovaru pri platbe vopred prevodným príkazom sa účtuje paušálne poštovné a balné vo výške 3 EUR. Prevádzkovateľ obchodu cez internet má právo zmeniť sadzbu poštovného podľa váhy balíka. Poštovné v prípade výmeny tovaru z akéhokoľvek dôvodu (napr. výmena typu a farby tovaru) ak nie je inak určené v reklamačných podmienkach) uhrádza kupujúci. Pri zvolenej platbe vopred je v kontaktných údajoch uvedené číslo účtu, na ktorý je potrebné sumu objednávky zaslať. Ako variabilný symbol použite číslo objednávky z potvrdzujúceho e-mailu. Faktúra Vám bude zaslaná elektronicky na Vami zadaný e-mail. V prípade, že požadujete doručenie faktúry prostredníctvom pošty, uveďte túto skutočnosť v poznámke pri objednávke. Faktúra je dokladom o predaji a slúži aj ako dodací a záručný list. Upozornenie: Vaša objednávka nebude akceptovaná, ak v prípade overenia na Vami uvedený telefonický kontakt nebude možné spojenie. Za pochopenie ďakujeme.

Odstúpenie od zmluvy: Od zmluvy na dodávku tovaru môžete odstúpiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar mi v tomto prípade pošlite v uvedenej lehote v originálnom balení s priloženou faktúrou na adresu odosielateľa ako doporučenú listovú zásielku alebo balík s poistením v hodnote vráteného tovaru. Balíky a zásielky zaslané na dobierku nepreberám. V lehote do 15 dní Vám budú vrátené peniaze vo výške hodnoty tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pri výmene tovaru z dôvodu nesprávne určenej veľkosti výrobku náklady na poštovné znáša taktiež spotrebiteľ (kupujúci). Upozornenie: Personalizovaný tovar, resp. tovar na objednávku (s maľbou alebo s potlačou) nie je možné vymeniť resp. vrátiť, nakoľko bol vyrobený na zákazku, pokiaľ nebol poškodený pri výrobe. Prevádzkovateľ obchodu www.malovanemilovane.sk si uplatňuje nárok na 100% hodnoty tovaru a náklady na poštovné v prípade, ak zákazník bez udania dôvodu odmietne prevziať zásielku s objednávkou.

Uplatnenie reklamácie: Zaručujem 100% kvalitu všetkých mojich výrobkov. V prípade, že by sa napriek našej stálej kvalitatívnej kontrole vyskytla závada, môžete uplatniť reklamáciu tovaru. Pre rýchle vybavenie treba reklamáciu dopredu ohlásiť telefonicky (0918946457), alebo na e-mail: zitajones@malovanemilovane.sk. Tovar je nutné poslať ako doporučenú listovú zásielku alebo balík s poistením v hodnote vráteného tovaru, riadne zabalenú, nepoškodenú a kompletnú, v originálnom balení s priloženou faktúrou na adresu odosielateľa. V lehote do 10 kalendárnych dní Vám budú vrátené peniaze vo výške hodnoty tovaru na adresu poštovým poukazom, resp. na Vami uvedený účet. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Balíky a zásielky zaslané na dobierku nepreberáme. V prípade, že sa vyskytnú nejaké problémy súvisiace s dodávkou tovaru, kontaktujte nás na uvedený e-mail, resp. telefónne číslo.

Záručná doba: Záručná doba na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru, t.j. kedy kupujúci (spotrebiteľ) prevzal tovar na pošte.

Záručné podmienky: Kupujúci je povinný tovar bezprostredne pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci môže poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záruka na materiál (textil, keramika a iný spracovávaný materiál), maľbu a potlač bude akceptovaná pri dodržiavaní nasledujúcich podmienok starostlivosti o výrobok:

ručne maľované odporúčam i ručne prať

možnosť mechanického prania/umývania pri teplote vody max. 40°C

textil sa smie prať a žehliť cez papier na pečenie

pri praní nepoužívať prací prášok obsahujúci chlór a bieliace účinky

nepoužívať žiadne bieliace prostriedky

motív nikdy nežehliť PRIAMO!

Ak častým praním náhodou farbička ti zíde,
do láskyplnej úpravy ku mne pod štetce príde,
na návštevu kratučkú po farbičku novučkú;-)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od 25.5.2018 v Európskej únii začal platiť nový zákon o ochrane dát, tzv. všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDP). Po sprísnení pravidiel o poskytovaní osobných údajov GDPR, nakoľko vaše osobné údaje využívam iba na odoslanie objednaného tovaru k vám,nič sa nemení 😉

Spoločnosť Zita Balážiová ZITAJONES ako prevádzkovateľ internetovej predajne www.malovanemilovane.sk Vás týmto informuje, že Vami poskytnuté osobné údaje vo forme meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo budú spracovávané po dobu neurčitú za účelom ponúkania obchodu a služieb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Rešpektujeme však Vaše súkromie a preto sú objednávky zasielané prostredníctvom bezpečného objednávacieho systému. Týmto sú Vaše osobné údaje a údaje objednávky chránené proti neoprávnenému nahliadnutiu a zneužitiu. Získané údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám.

 

 

platné od 15.6.2017, aktualizované 25.5.2018