Tvorivo s láskou a veselo

Vesele len vesele musíš život brať,

keď sa tváriš kysele, kto ťa má mať rád?

Objednávky vybavujem s láskou a tvorivo,

dokončím tie posledné a do konca mája budem trochu mimo:-)

Preto za prejavenú doterajšiu dôveru všetkým ďakujem,

všetky vaše nové priania v lete s nadšením spracujem;-)